Τιμή συντελεστή τκ έτους 2016

Στις 15/2/2016 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 5 του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και, πλέον, έχει τιμή (τκ) = 1,203. Είναι αξιοσημείωτη η πτώση της τιμής του τκ για τρίτη συνεχή χρονιά (η σημερινή τιμή είναι περίπου 13% χαμηλότερη από την τιμή του 2011).

Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη τιμή του (τκ) θα υιοθετείται υποχρεωτικώς στις προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά τις 20-3-2016.

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο εδώ.