ΤΜΕΔΕ – Επικαιροποίηση Νομιμοποιητικών Εγγράφων ως 15 Απριλίου

Το ΤΜΕΔΕ, προχωρά στο έργο του ψηφιακού του μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στους πιστούχους του με αντικειμενικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.

Η Διοίκηση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με γνώμονα την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών του Ταμείου, μας ενημέρωσε ότι μέχρι 15/04/2022, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ταμείου, οφείλουν να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των των νομιμοποιητικών εγγράφων τους προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική τους ικανότητα.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ παρακαλώ πατήστε εδώ