«Τοπική διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos)»

Στα πλαίσια του Έργου LIFE-IP 4 NATURA “Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece”, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 συνάντηση εργασίας με τίτλο «Τοπική διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos)».

Για να δείτε το υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE-IP 4 NATURA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: edozoume.gr