Το έργο ZERO-PLUS: Οικοδομώντας τους αστικούς οικισμούς του μέλλοντος

Έχοντας ως κύριο στόχο, την επίτευξη οικισμών μηδενικής και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ενέργειας, το Ευρωπαϊκό έργο ZERO-PLUS έχει αναπτύξει και εφαρμόσει, το προηγούμενο διάστημα, ένα ολοκληρωμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις για το κτιριακό κέλυφος, που αφορούν την παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας σε επίπεδο οικισμού.

Οι πιλοτικές εφαρμογές υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κύπρο.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

Περισσότερες Πληροφορίες:

The status of the pilot projects

ZERO-PLUS Business Case

Photo Material

Website: www.zeroplus.org, Facebook: zeroplusproject, Twitter: @zeroplus_eu