Το βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία – 4ο τρίμηνο 2018

Έχοντας ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ο ΣΕΣΜΑ έχει προχωρήσει στη δημιουργία και την τακτική έκδοση του «Βαρόμετρου του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1.  Μέσω του Βαρόμετρου  καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα.

Δείτε το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για το 4ο τρίμηνο του 2018 εδώ.