Το Εγχειρίδιο του EU BIM Task Group στα Ελληνικά

Όπως αναμένονταν, εκδόθηκε και στην Ελληνική γλώσσα το εγχειρίδιο του EU BIM Task Group για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM) από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΓΜ, στο πλαίσιο και της κεφαλαιοποίησης των συμπερασμάτων του Συνεδρίου 2017, έχει αναλάβει πρωτοβουλία -ως επισπεύδων φορέας- για τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την προώθηση του BIM στη χώρα μας και την έγκαιρη προσαρμογή των μελετητικών εταιρειών στις διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις.

Περαιτέρω, από τον Μάρτιο 2018, ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στην ΒΙΜ Task Force της EFCA, η οποία ασχολείται συστηματικά και διεξοδικά με το θέμα και είναι ένας από τους βασικούς συνομιλητές τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμμετέχει στην CEN Technical Committee 442 – BIM) όσο και της Ομάδας Σύνταξης του ISO 19650 (Organization of information about construction works – Information management using building information modelling).

Σύντομα θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ για τις εξελίξεις στο θέμα του BIM.