Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον: Κατάσταση και προοπτικές 2020

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δημοσίευσε την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον 2020, η οποία εντοπίζει σοβαρά κενά μεταξύ της κατάστασης του περιβάλλοντος και των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με προκλήσεις βιωσιμότητας για τις οποίες απαιτούνται επείγουσες συστημικές λύσεις. Αυτό είναι το αμφίσημο μήνυμα προς τους διαμορφωτές πολιτικής στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρωταρχική πρόκληση αυτού του αιώνα είναι το πώς μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία να αντισταθμίζει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς.

Δείτε τη σύνοψη της έκθεσης στην ελληνική ΕΔΩ.

Δείτε την πλήρη έκθεση (en) ΕΔΩ