Το ΤΕΕ/ΤΚΜ οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Δημόσιο Χώρο

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει το 2ο συνέδριο για τον δημόσιο χώρο με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +» που θα διεξαχθεί στις 28,29 και 30 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Επιδίωξη και σκοπός της διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής.

Βασική επιδίωξη του 2ου συνεδρίου για τον δημόσιο είναι να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει πλευρές των νέων δεδομένων γύρω από το δημόσιο αστικό χώρο.  Η επιδίωξη αυτή προσεγγίζεται μέσω των εξής πέντε αξόνων:

Πρώτος Άξονας: Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου
Δεύτερος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική
Τρίτος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα
Τέταρτος Άξονας: Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα
Πέμπτος Άξονας: Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων

H διοργάνωση περιλαμβάνει:

  • Έκθεση βραβευμένων και διακεκριμένων μελετών αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 8 ετών για τον δημόσιο χώρο και έκδοση σχετικού λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών της έκθεσης.
  • Εργαστήρια αστικής καινοτομίας επί συγκεκριμένων θεμάτων – περιοχών δημόσιων τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.