Τρέχουσα ιδιωτικοποίηση κρατικών ακινήτων στη Γεωργία μέσω ηλεκτρονικής δημοπράτησης

Δημοσιεύεται πληροφόρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας αναφορικά με τρέχουσα διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπράτησης κρατικών ακινήτων προς ιδιωτικοποίηση:

Στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Κρατικών Ακινήτων (http://nasp.gov.ge), έχει αναρτηθεί κατάλογος 100 κρατικών ακινήτων προς ιδιωτικοποίηση σε όλη τη χώρα, καθώς και ψηφιακός χάρτης με σήμανση τοποθεσίας τους, από όπου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δύνανται να αντλήσουν ειδικότερη πληροφόρηση για τα ακίνητα (τοποθεσία, είδος ακινήτου, τετραγωνικά μέτρα, τιμή εκκίνησης της δημόσιας δημοπρασίας και προθεσμία υποβολής προσφοράς) και να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ηλεκτρονικού δημοπρασίας.

Ο κατάλογος των ακινήτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οικόπεδα, πεπαλαιωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θεραπευτικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και αγροτικές μονάδες, οποίες χρήζουν επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:

https://drive.google.com/file/d/1SVVYhg6Vjac-_ahHjHfm9k3EM_gYoLNH/view?fbclid=IwAR09tDEAKqqenN0Ahsx-vFVjV2PjqwqnuePeVEJxwmaGpqFa2WYYtXNHbRQ

Ο ψηφιακός χάρτης με τις τοποθεσίες των ακινήτων, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και  το link στον ιστότοπο της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του (στην πλατφόρμα https://www.eauction.ge/) είναι αναρτημένος, στην ιστοσελίδα:

http://www.nasp.gov.ge/pages/?100%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90=&page_id=114

Σημειωτέον ότι για την πλειοψηφία των ακινήτων, η προθεσμία συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2019 και σε ώρα που προσδιορίζεται στους ανωτέρω ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν με την Εθνική Υπηρεσία Κρατικών Ακινήτων Γεωργίας: (+995) 5 99 31 09 60

Tel. (+995) 5 95 07 16 70

(+995) 5 99 31 09 60

(+995) 032 2 99 11 06

E-mail: sales [at] nasp [dot] gov [dot] ge

H πληροφόρηση για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας στην πύλη Agora:

http://www.agora.mfa.gr/