Τρέχουσες Προκηρύξεις Δημοσίων Διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας

Βρείτε εδώ το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, με αριθμό τεύχους No. 42/2022 από 1 Δεκεμβρίου.