Τρέχουσες Προκηρύξεις Δημοσίων Διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας

Δείτε εδώ το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, αριθμός τεύχους No. 40/2022.