Τρίτη ενότητα Διαδικτυακών Σεμιναρίων για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) υπό την αιγίδα της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων διοργανώνει την τρίτη ενότητα Διαδικτυακών Σεμιναρίων για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων στις 17/05/2022, ώρα 10:00-13:00. Στην ενότητα αυτή, θα γίνουν παρουσιάσεις με θέμα: «Η συμπεριφορά των φραγμάτων και οι απαιτήσεις παρακολούθησης».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ