Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β).

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ