Υλοποίηση προϋπολογισμού έτους 2007

9 Ιανουαρίου 2007
Αποφασίστηκε η συνεχής παρακολούθηση της πιστότητας περί την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2007 κι επίσης η τακτική ανά μήνα ενημέρωση του Δ.Σ. επ’ αυτού από τον επιμελητή των οικονομικών Ι. Μαμμά.