Υποβολή υποψηφιοτήτων για την GG BAG Ομάδα Επιχ. Συμβούλων της Global Gateway

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε συνεργασία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας), παρουσίασε την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής για την στρατηγική Global Gateway-GG.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη στελέχωση της άτυπης Ομάδας Επιχειρηματικών Συμβούλων-ΟΕΣ (Business Advisory Group-BAG) της στρατηγικής της Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας/Global Gateway (GG BAG).

Δείτε την αρχική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, έγγραφο περιγραφής των καθηκόντων, έγγραφο προκήρυξης επιλογής των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων GG BAG και έγγραφο συμπλήρωσης αιτήματος

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την Ομάδα Επιχειρηματικών Συμβούλων (Business Advisory Group/ BAG) έχει πάρει παράταση μέχρι τις 4 Μαΐου 2023 και μπορείτε να δείτε τη σχετική ενημέρωση εδώ.