Υπόμνημα ΣΕΓΜ προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για το Σχέδιο Νόμου “Συμπλήρωση των Διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις”

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτησης του Σχεδίου Νόμου: «Συμπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» o ΣΕΓΜ υπέβαλε υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων με τις
απόψεις του, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ .