Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Αλλαγές Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Προς ενημέρωση των μελών του ΣΕΓΜ παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις αλλαγές προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια την Παρασκευή 22-5-20.

Δείτε ΕΔΩ τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.