Υπουργική Απόφαση Παράτασης Ισχύος των Πιστοποιητικών Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας ενημερώνει σχετικά με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ.πρωτ.Δ14/γ/Φ-ΕΟΑ/112695/12-04-2022: «Έγκριση παράτασης ισχύος των από 17-04-2019 Πιστοποιητικών Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008.»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ