Υποψηφιότητες για την επιτροπή «2018-2019 FIDIC Young Professionals Forum Steering Committee»

Η FIDIC, της οποίας είναι μέλος και εκπρόσωπος στη χώρα μας ο ΣΕΓΜ, απευθύνει πρόσκληση στα μέλη της για την υπόδειξη ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διοικούσα Επιτροπή του φόρουμ για τους νέους επαγγελματίες (YPFSC).

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται από νέους επαγγελματίες συμβούλους-μηχανικούς (< 40 ετών) που εργάζονται σε εταιρείες – μέλη της FIDIC. Η επιτροπή δημιουργήθηκε για να αναπτύξει ευκαιρίες και δυνατότητες ενίσχυσης ικανοτήτων, επικοινωνίας και δικτύωσης για όλους τους νέους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ευρύτερη κοινότητα της FIDIC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της YPFSC, το Επιχειρηματικό Σχέδιο της για το 2019, τα βραβεία και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνει η επιτροπή αυτή σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν στη διεύθυνση http://fidic.org/YPF.

Όπως γνωρίζετε, το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ προσπαθεί να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην EFCA και στη FIDIC, αφενός λαμβάνοντας και παρέχοντας πληροφόρηση στα μέλη για τα διεθνή θέματα και εξελίξεις, αφετέρου συμμετέχοντας σε ενδιαφέρουσες Επιτροπές όπως η European External Aid Committee, η Internal Market Committee, η FIDIC-EFCA Sustainable Development Committee και η EFCA Task Force on BIM. Βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις στον κλάδο, η υποβοήθηση της εξωστρέφειας των εταιρειών – μελών μας και η συνδρομή των διεθνών αυτών οργανισμών στις προσπάθειες επίλυσης διαφόρων προβλημάτων του μελετητικού κλάδου στη χώρα μας.

Για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των συμμετοχών του ΣΕΓΜ στην EFCA και στην FIDIC είναι σκόπιμη και απαραίτητη η συμμετοχή στα δρώμενα των οργανισμών αυτών κι άλλων μελών, εκτός του Δ.Σ. Εν προκειμένω, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και για τον/ην ίδιο/α) η συμμετοχή ενός/μιας νέας συναδέλφου στην επιτροπή αυτή των νέων επαγγελματιών της FIDIC.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι εταιρείες-μέλη να υποδείξουν νέα στελέχη τους που επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην FIDIC Young Professionals Forum Steering Committee, εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο

Δείτε τη σχετική πρόσκληση της FIDIC εδώ.