Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Χρόνος έναρξης ισχύος της ΥΑ: 30.09.2012. Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι εν λόγω ΕΤΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο (101 Μb) και θέλει αρκετό χρόνο για να “κατέβει” στον υπολογιστή σας.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ