ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 211/04.02.2014 η Υ/Α ΠΟΛ.1025/20.1.2014 με τίτλο “Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του N .4172/2013 καθώς και τρό­πος απόδοσης.”

Δείτε την απόφαση εδώ.