Χωρίς συμμετοχή του ΣΕΓΜ η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ και ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Μακέδου.

Σύμφωνα με την Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/2018 η σύνθεση της νέας Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Α.Τ.Ε.
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Δυστυχώς, παρά τη σχετική πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ για τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης/συζήτησης, δεν κατέστη δυνατή η από κοινού υποβολή πρότασης εκπροσώπησης στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με τους λοιπούς φορείς της παρ. 1.β του άρθρου 87 του Ν. 4387/2016 (λόγω διαχρονικής διαφωνίας μεταξύ των εργοληπτικών οργανώσεων).

Έτσι, ο αρμόδιος Υπουργός επέλεξε να τοποθετήσει δύο (2) εκπροσώπους εργοληπτικών οργανώσεων και να μη συμπεριλάβει εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ, δηλαδή της ελληνικής μελετητικής επιχειρηματικής κοινότητας, μη λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του ΣΕΓΜ περί του ότι οι μελετητικές επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικό και αυτόνομο τμήμα του τεχνικού τομέα και των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ, και δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν ούτε από το ΤΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τους μηχανικούς ως άτομα και όχι τις επιχειρήσεις, ούτε -και κυρίως- από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν συνεχών προσπαθειών και παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ προβλέφθηκε στον νόμο ότι δύο (2) εκπρόσωποι της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ «προτείνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και το Σύνδεσμο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, με τους αναπληρωτές τους».

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών δρομολογήσει ο Σύνδεσμος, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΣΕΓΜ εύχονται μια παραγωγική και επιτυχή θητεία στον Πρόεδρο και στα μέλη της Δ.Ε. του Ταμείου, η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία του οποίου είναι εξόχως σημαντική για τις τεχνικές επιχειρήσεις της χώρας, ιδίως στη σημερινή εποχή της συνεχιζόμενης κρίσης στον κλάδο και της αδυναμίας κάλυψης των εγγυοδοτικών αναγκών από το τραπεζικό σύστημα που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του ΤΜΕΔΕ εδώ.