Ψηφίστηκε η τροπολογία αναστολής ισχύος του Μέρους Β του Ν. 4281/14

Έγινε δεκτή και ψηφίστηκε, τελικώς, από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις, που συμπεριλήφθηκε στον πρώτο νόμο της νέας κυβέρνησης «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και από σχετική έγκυρη ενημέρωση, η πρόθεση του Υπουργείου (την οποία φαίνεται ότι θα υιοθετήσει -καθ’ υποχρέωση η μη- και η ΕΑΑΔΗΣΥ) είναι η εξαρχής σύνταξη και θεσμοθέτηση τριών ανεξάρτητων νόμων για i) τα έργα, ii) τις μελέτες και iii) τις προμήθειες – υπηρεσίες, στους οποίους θα ενσωματωθούν οι νέες Οδηγίες και όσα στοιχεία του Ν. 4281/14 κριθούν θετικά.

Σημειώνεται ότι με τον ψηφισθέντα νέο νόμο επιλύεται και το θέμα με τις θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών, οπότε πολύ σύντομα αναμένεται η ορκωμοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Αν. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστου Σπίρτζη.

Δείτε την τροπολογία εδώ.