Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Δυστυχώς, όπως είχαμε προβλέψει, το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις ψηφίστηκε ως κατατέθηκε, χωρίς να ληφθεί υπόψη κάποια από τις βασικές παρατηρήσεις του ΣΕΓΜ, αλλά και των άλλων φορέων (είναι χαρακτηριστικό ότι δεν διορθώθηκαν ακόμη και τα πρόδηλα σφάλματα που είχαν εντοπιστεί). Ο νέος νόμος θα ισχύσει από την έκδοσή του στο ΦΕΚ (!), εκτός των διατάξεων περί εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, οι οποίες -ειδικώς για τα έργα και τις μελέτες- θα ξεκινήσουν την 18η/4/2017.Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη για την υποστήριξή τους στις προσπάθειές του, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαδικασίας ψήφισης του σ/ν.

Από σήμερα, ξεκινά ένας νέος κύκλος προσπαθειών και παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της σύνταξης και έκδοσης των προβλεπόμενων εκτελεστικών πράξεων (Π.Δ., Υ.Α., Εγκύκλιοι και πρότυπα τεύχη), οι οποίες θα συμπληρώσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και θα καθορίσουν, εν τέλει, τις επιπτώσεις αυτού (θετικές και αρνητικές) στον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο.

Σημειώνεται, ότι κατά τη συζήτηση/επεξεργασία του σ/ν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία συμμετείχε και ο ΣΕΓΜ, υπήρξε δημόσια δέσμευση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ότι θα υπάρξει γόνιμος διάλογος και ουσιαστική συνεργασία στις επικείμενες εκτελεστικές διατάξεις του νόμου.