ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ψηφίστηκε εχθές από το Β’ θερινό τμήμα της Βουλής η τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ για την κατάργηση των ορίων των μελετητικών και των εργοληπτικών πτυχίων.

Την τελευταία στιγμή κατατέθηκε “Νομοτεχνική Βελτίωση” της αρχικής τροπολογίας (βλ. Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς), σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια και, επιπλέον, καταργούνται και τα ανώτατα όρια (!) με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ (πρόκειται για τα ΠΔ που προβλέπει το νομοσχέδιο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων και για τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων).

Πρόκειται ουσιαστικώς για “κοσμογονική” αλλαγή στον κλάδο, διότι καταργείται πλέον το μοντέλο: επαγγελματικά δικαιώματα – πτυχίο ανά κατηγορία – τάξη πτυχίου – δικαίωμα συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπό έκδοση ΠΔ, στην Ομάδα Εργασίας του οποίου συμμετέχει ο ΣΕΓΜ, συνιστά το κρισιμότερο θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος δημοσίων έργων (ποιος, πώς και με ποιες προϋποθέσεις θα εγγράφεται στον Επίσημο Κατάλογο Οικονομικών Φορέων παροχής μελετητικών/συμβουλευτικών Υπηρεσιών). Ομοίως κρίσιμο, και μάλιστα συνδυαστικώς, είναι και το υπό έκδοση ΠΔ για τον κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης των συμβάσεων, στην Ομάδας Εργασίας του οποίου επίσης συμμετέχει ο ΣΕΓΜ (είναι μοναδική ευκαιρία να καθιερωθούν και στη χώρα μας οι διεθνείς πρακτικές στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων).

Δείτε την τελική τροπολογία εδώ.