Πλήρης μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στάθμευσης που θα αποτελεί μέρος του Εθνικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Σαουδικής Αραβίας

Η έρευνα θα περιλαμβάνει 20 μεγάλες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, με πληθυσμό άνω των 200,000 κατοίκων και η μελέτη θα ασχοληθεί με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά στάθμευσης έτσι ώστε να αναπτύξει ένα εθνικό κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στάθμευσης και ένα πληροφοριακό σύστημα για το σύνολο της Σαουδικής Αραβίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν όλα τα συστήματα στάθμευσης που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Μέσω της χρήσης διαφόρων μεταβλητών μηνυμάτων τα συστήματα αυτά μπορούν να παρέχουν στους χρήστες οχημάτων πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε κατάλληλα σημεία στη διαδρομή τους έτσι ώστε να μπορούν αποφασίσουν πού θα σταθμεύσουν. Η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τη διεκπεραίωση ερευνών προτίμησης επιβατών, τη συλλογή στοιχείων καθημερινών μετακινήσεων και τη συλλογή αρχειοθετημένων στοιχείων που καταγράφουν την είσοδο και έξοδο σε χώρους στάθμευσης, καθώς επίσης και τη διεκπεραίωση συνεντεύξεων με εμπλεκόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα υποδείξουν αν τα συστήματα διαχείρισης στάθμευσης μπορούν να συμβάλουν και να ενισχύσουν την αξιοποίηση της στάθμευσης ή να μειώσουν την κυκλοφορία μέσα και γύρω από τους χώρους στάθμευσης.

Βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών, θα γίνει η ανάπτυξη ενός μοναδικού πακέτου εφαρμογών για το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης βασισμένο σε γεωγραφικά δεδομένα με τη χρήση ενός καταλλήλως βαθμονομημένου μαθηματικού μοντέλου.

Το έργο θα προσδιορίσει επίσης τις αρχές για την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου δεικτών γένεσης μετακινήσεων και στάθμευσης το οποίο θα καταγράφει ποσοτικοποιημένες επιπτώσεις στο σύστημα ως προς την αξιοποίηση της στάθμευσης, την επιβατική κίνηση και την επιλογή μεταφορικού μέσου και μεταξύ χώρων «park and ride» και την ικανοποίηση των χρηστών. Θα προσδιοριστούν οι σύγχρονες τεχνολογίες στάθμευσης και συστήματα πληροφοριών και θα καθοριστούν κατάλληλες στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής για την χώρα της Σαουδικής Αραβίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.salfo.gr