1η διεθνής έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων

Η 1η διεθνής έκθεση ERGO.TEC / Μηχανήματα Έργων θα διεξαχθεί στις 21-23 Απριλίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. στην Παιανία με την υποστήριξη του ΣΕΓΜ.

Νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται πιλοτικά στο εξωτερικό και αφορούν σε προηγμένα μηχανήματα, υλικά και κατασκευές έργων, η εικόνα των εργοταξίων στην Ελλάδα και οι θέσεις των εμπλεκόμενων κλάδων στη μετάβαση προς τη νέα εποχή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι ανατιμήσεις των υλικών, η ενεργειακή κρίση και η αντιμετώπιση της έλλειψης τεχνικού προσωπικού στα έργα θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, τα θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του ERGO.TEC Forum.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ