1η Υπόμνηση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου, προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri, με την κάτωθι Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019.
  2. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 01/12/2018 έως 30/11/2019.
  3. Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου, από 01/12/2019 έως 30/11/2020.
  4. Συζήτηση – τοποθετήσεις μελών.
  5. Επιβεβαίωση Σύνθεσης Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  7. Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2021.
  8. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
  9. Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2020-2021.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραστούν.

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες (βλ. συνημμένα έντυπα πληροφοριών, υποβολής υποψηφιότητας και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2020-2021 και θα ακολουθήσει η βραδινή εκδήλωση με το καθιερωμένο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου.

Για την άρτια και ποιοτική οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και την αποφυγή προβλημάτων εσφαλμένης εκτίμησης των συμμετασχόντων στη βραδινή εκδήλωση/δείπνο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και η αποστολή της συνημμένης επιβεβαίωσης συμμετοχής, μέχρι την Τετάρτη 11/12/2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις και δραστηριότητες του ΣΕΓΜ και για την επαύξηση της σημαντικής/ηγετικής παρουσίας του Συνδέσμου στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων, καλούμε όλες τις εταιρείες-μέλη να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία.

Περαιτέρω, και με ιδιαίτερη έμφαση, καλούμε τις εταιρείες-μέλη να στηρίξουν τον Σύνδεσμο και να συμμετάσχουν ενεργά και ουσιαστικά στο εθελοντικό έργο αυτού, προτείνοντας ικανά στελέχη τους, με διάθεση προσφοράς και απασχόλησης, ως υποψήφια μέλη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα 1η Έγγραφη Υπόμνηση δημοσιεύεται την ίδια ημέρα στον ιστότοπο του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ισχύοντος Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Καλέργης

Ο Γενικός Γραμματέας, Παναγής Τονιόλος

 

Έντυπο επιβεβαίωσης συμμετοχής

Πληροφορίες για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

Έντυπο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης