Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00, στην Αθήνα μέσω τηλεδιάσκεψης, με την κάτωθι Ημερήσια Διάταξη:
1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
2. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 01/12/2019 έως 30/11/2020.
3. Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου, από 01/12/2020 μέχρι 30/11/2021.
4. Συζήτηση – τοποθετήσεις μελών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραστούν. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του καταστατικού, μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την παρούσα πρόσκληση τα μέλη μπορούν να εισηγηθούν προσθήκες στην ανωτέρω Ημερήσια Διάταξη.

Για την άρτια και ποιοτική οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και την αποφυγή προβλημάτων σύνδεσης, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν εγκαίρως.

Ο Πρόεδρος, Παναγής Τονιόλος

Ο Γενικός Γραμματέας, Ελευθέριος Διγώνης