12 θέσεις για έναν θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό με αναπτυξιακό πρόσημο

Ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό, ο ΣΕΒ συνέταξε σχετική έκθεση με τίτλο «Η ρύθμιση του θαλασσίου χώρου», στην οποία αναλύεται το θέμα και παρατίθενται 12 συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την ομαλή μετάβαση προς έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στον θαλάσσιο χώρο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων.

Δείτε την ενδιαφέρουσα Έκθεση  ΕΔΩ.