18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων -“SITP 2022” (Αλγέρι)

Το Υπουργείο Εξωτερικών προώθησε πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων –“SΙTP 2022” (Αλγέρι),  στις 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2022. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το αλγερινό Υπουργείο Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με τον αλγερινό Οργανισμό Εκθέσεων και Εξαγωγών υπό την υψηλή αιγίδα του αλγερινού Πρωθυπουργού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ