18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 29-31/03/2018

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου) τον Μάρτιο του 2018.

Το Συνέδριο απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της χώρας, τη Βιομηχανία, τις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, τα ΑΕΙ και τους Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος καθώς και στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση Κατασκευών
 2. Διαστασιολόγηση – Συμπεριφορά Κατασκευών
 3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
 5. Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 6. Προκατασκευή  – Σύμμεικτες Κατασκευές
 7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία
 8. Έρευνα και Καινοτομία :
  1. στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου
  2. στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
  3. στα Ειδικά Σκυροδέματα
  4. στα Σύνθετα Υλικά
 9. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων

Συμμετοχή με εργασία – αποστολή περιλήψεων:

Οι σύγχρονες προκλήσεις προδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου παράλληλα με την κλασσική θεματαλογία, για την οποία όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Συνεδρίου που θα είναι:

«Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλοντος »

Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18.7.2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση skyrodema [at] central [dot] tee [dot] gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.