2η Έκδοση «σχεδίου» Προτύπων ΣΑΕΚ Φραγμάτων

Η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΓΑΦ), διαβίβασε τη 2η Έκδοση του «Σχεδίου» Προτύπων ΣΑΕΚ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων).

Για να διαβάσετε την ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πατήστε εδώ
Για να διαβάσετε το σχέδιο προτύπων ΣΑΕΚ παρακαλώ πατήστε εδώ