2η Υπόμνηση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με την κάτωθι Ημερήσια Διάταξη:

1.Εισαγωγή.
2.Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας.
3.Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
4.Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).
5.Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 01/12/2019 έως 30/11/2020.
6.Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου, από 01/12/2020 μέχρι 30/11/2021.
7.Παρουσίαση του έργου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και του μελετητικού προγράμματος από τη LAMDA DEVELOPMENT.
8.Συζήτηση – τοποθετήσεις μελών.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας INTERPLAST Α.Ε. η οποία παράγει Ολοκληρωμένα Συστήματα Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραστούν.

Δεδομένων των περιορισμών που ισχύουν λόγω της πανδημίας η Γενική Συνέλευση 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του ZOOM. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε τη παρουσία σας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/ouU6Jk9aVq3wRiRY6, και στη συνέχεια θα λάβετε αυτόματο προσωποποιημένο μήνυμα από την εγγραφή που θα πραγματοποιήσουμε για εσάς στην πλατφόρμα του ZOOM. Για την αποφυγή προβλημάτων σύνδεσης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 15/12/2020 και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν στη συνέχεια.

Ο Πρόεδρος, Παναγής Τονιόλος

Ο Γενικός Γραμματέας, Ελευθέριος Διγώνης