24/1/20 – 1η κοινή Συνάντηση Εργασίας ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ – Αναδόχου της Μελέτης Εξωστρέφειας Μελετητικού – Συμβουλευτικού Κλάδου

Την Παρασκευή 24η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, η 1η συνάντηση εκπροσώπων των ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ με τον ανάδοχο της μελέτης: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών, μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δυνατότητες, χρηματοδοτικά εργαλεία, προτάσεις πολιτικής», η οποία χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-20» (ΕΠΑνΕΚ). Η μελέτη είχε προταθεί ως ένα από τα μέτρα ενίσχυσης της εξωστρέφειας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου που είχε προτείνει η «Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων» η οποία είχε συσταθεί το 2017 με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συναδέλφου μελετητή κου Ηλία Ξανθάκου μετά από αίτημα του Συνδέσμου.

Στην συνάντηση αυτή, εκτός από τους εκπροσώπους του μελετητή, μετείχαν μετά από πρόσκληση του προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, η κα Κάθυ Χρηστίδου, αντιπρόεδρος  Δ.Σ. του ΣΕΣΜΑ, τ. Γ.Γ. του Υπ. Ανάπτυξης κος Ηλίας Ξανθάκος, οι κ.κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, Χρίστος Τσομπανίδης και Κώστας Γαλερίδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, ο κ. Παναγιώτης Τουμπανάκης, μέλος της Ομάδα Εργασίας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, ο κος Δημήτρης Κάτσιος, μέλος της ομάδας εξωστρέφειας του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Κουρκουμέλης, Νομικός Σύμβουλος του ΣΕΓΜ – ειδικός σε συμβάσεις FIDIC και οι κ.κ. Νίκος Παπαδάτος, Αγγελική Καρέτσου και Γιώργος Δάφνος εκ μέρους του μελετητή (οι κ.κ. Κ. Καλέργης, τ. πρόεδρος του ΣΕΓΜ και Σταύρος Δαμιανίδης, μέλος της Ομάδα Εργασίας, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για λόγους ανωτέρας βίας).

Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική με εύστοχες προτάσεις και παρατηρήσεις για τα θέματα που πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο της μελέτης. Αποφασίσθηκε όπως αποκατασταθεί συνεχής συνεργασία μεταξύ των μερών προκειμένου τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης να βοηθήσουν στην προσπάθεια εξωστρεφούς δραστηριότητας των μελών των δύο Συνδέσμων. Συμφωνήθηκε δε όπως η επόμενη συνάντηση πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου στα γραφεία του ΣΕΣΜΑ.