3 η υπόμνηση πρόσκλησης για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

Αύριο Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραστούν.
Επισημαίνεται ότι λόγω της εξ’ αποστάσεως διεξαγωγής της, οι οφειλές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί
μέχρι σήμερα Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 16:00

Για να διαβάσετε την επιστολή του προέδρου παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε την λίστα των υποψηφίων για το Δ.Σ παρακαλώ πατήστε εδώ