Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα, 17-20/7/2016

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Μάρδας, με την ευκαιρία της συμμετοχής του στην 14η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD XIV), θα ηγηθεί αντιπροσωπευτικής Ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής στο Ναϊρόμπι. Η Αποστολή θα απαρτίζεται από τους παρακάτω κλάδους της οικονομίας που θα μπορούσαν να αποδειχτούν πρόσφοροι για επιτυχή  επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κένυα (χωρίς όμως η συμμετοχή να περιορίζεται μόνο σε αυτούς): Αγροτικά προϊόντα τροφίμων, Τουρισμός, Ενέργεια, Φάρμακα, Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Εκπαίδευση.

Προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Συνέδριο UNCTAD και να έχουν την ευκαιρία συνάντησης με αντίστοιχες κενυατικές, καθώς και με εταιρείες από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Συνέδριο, με παράλληλη κοινοποίηση στην Β8 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εγγραφή γίνεται αδαπάνως και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://unctad14.org/en/pages/participation.aspx

Σκοπός της UNCTAD είναι η προώθηση του εμπορίου, των επενδύσεων και της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο της UNCTAD διοργανώνονται  επίσης το Παγκόσμιο Επενδυτικό Συνέδριο (World Investment Forum) και το Συνέδριο Εμπορευμάτων (Commodities Forum), που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων εταιρειών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για επιτόπου επιχειρηματικές διασυνδέσεις και διερεύνηση κοινών επιχειρηματικών δράσεων και συνεργειών.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Επιχειρηματική Αποστολή, οφείλουν να συμπληρώσουν και αποστείλουν την αίτηση, μέχρι και 11/5/2016, στη Β8 Διεύθυνση (sbb [at] mfa [dot] gr).