Έγγραφο του ΓΛΚ για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέστειλε έγγραφο σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, το οποίο αναφέρει ρητώς ότι έχουν καταργηθεί, σε πλήρη συμφωνία με τις πολλαπλές παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ.