9η Έκδοση Διαδικτυακού Περιοδικού ΕΕΔΣΑ Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) κυκλοφόρησε την 9η έκδοση Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022 του διαδικτυακού περιοδικού με σκοπό την ενημέρωση για τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Για να δείτε το περιοδικό παρακαλώ πατήστε εδώ