Νέα υπηρεσία αυτόματης ειδοποίησης για επερχόμενους διαγωνισμούς προμηθειών από την Παγκόσμια Τράπεζα

H Παγκόσμια Τράπεζα  έχει δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία αυτόματης ειδοποίησης για επερχόμενους διαγωνισμούς προμηθειών (new procurement notices alerts subscription service)

Read more

Δημοσίευση διαγωνισμού “Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, έχει προκηρύξει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Read more