Διαγωνισμός κατασκευής εργοστασίου διαχείρισης και καθαρισμού υδάτων υδροφόρου ορίζοντα στο Ισραήλ

Κοινοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ, μέσω της διυπουργικής Επιτροπής Διαγωνισμών, για

Read more

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο ολοκληρωμένης ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς

Tο Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου

Read more

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για τις αστικές μεταφορές επαρχίας του Αλγερίου

Το Αλγερινό Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση σχεδίου χωροταξίας και ανάπτυξης των αστικών μεταφορών

Read more

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Τεύχος 37

Δημοσιοποιήθηκε το 37ο Τεύχος (Φεβρουάριος 2019)  του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης

Read more

Ερωτηματολόγιο Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του, χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑνΕΚ, Έργου «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων:

Read more

ΟΕΥ Υπουργείου Εξωτερικών: Αναβολές Επιχειρηματικών Αποστολών

Η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν την αναβολή των επιχειρηματικών αποστολών σε Μαλαισία, Φιλιππίνες και Γκάνα και όλες

Read more