Παρουσιάσεις FIEC για τη «Διασφάλιση μιας σαφούς και δίκαιης σχέσης με τις εταιρείες λογισμικού»

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC) οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Διασφάλιση μιας σαφούς και δίκαιης σχέσης με τις εταιρείες

Read more

Doing Business with Africa

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για εξαγωγές στην Αφρική (webinar), που διοργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

Read more

Ανανεωμένος Οδηγός του Υπουργείου Εξωτερικών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων σε 30 χώρες

Εκδόθηκε από την Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών Ανανεωμένος Ενημερωτικός Οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα

Read more