Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών με ανοικτή

Read more

ΣΕΒ – θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και Καινοτομικές λύσεις στην Ενέργεια και την Κυκλική Οικονομία»

Ο ΣΕΒ ανακοίνωσε το τρίτο θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και Καινοτομικές λύσεις στην Ενέργεια και την Κυκλική Οικονομία»

Read more

Προκύρηξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ανάληψη έργων.

Το Γενικό Προξενείο ΕΡΜΠΙΛ, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί προκύρηξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ανάληψη κατασκευής 9 φραγμάτων

Read more