Αίτημα της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα για παροχή εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα ενημέρωσε για αίτημα παροχής εξοπλισμού διαφορετικών χωρητικοτήτων (of various capacities) για την κατανεμημένη παραγωγή

Read more

EFCA Newsletter Engineering Europe, Ιούνιος 2024

Διαβάστε το μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Μελετητικών Εταιρειών με ειδήσεις για τον κλάδο των κατασκευών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Read more