Δημόσια διαβούλευση επί του Σ/Ν: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»

Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, μέσω βελτιωτικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν

Read more

Kerstin Jorna, DG GROW: Χρειαζόμαστε τα σωστά έργα για να επενδύσουμε σε αυτά. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τους μηχανικούς (μελετητές)

Είναι γνωστός ο κομβικός ρόλος των μελετητών κομβικός στην ορθή επιλογή και ωρίμανση των έργων και προγραμμάτων. Η Γενική Διευθύντριας

Read more