Οδηγός EFCA με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία

Η EFCA εξέδωσε Οδηγό με τίτλο: «European Consulting Engineers’ contribution to Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle – income countries», με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πιο πράσινη οικονομία σε χώρες

Read more

Παρουσιάσεις FIEC για τη «Διασφάλιση μιας σαφούς και δίκαιης σχέσης με τις εταιρείες λογισμικού»

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC) οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Διασφάλιση μιας σαφούς και δίκαιης σχέσης με τις εταιρείες

Read more

Doing Business with Africa

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για εξαγωγές στην Αφρική (webinar), που διοργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

Read more

Ανανεωμένος Οδηγός του Υπουργείου Εξωτερικών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων σε 30 χώρες

Εκδόθηκε από την Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών Ανανεωμένος Ενημερωτικός Οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα

Read more

3ο WEBINAR “Doing Business with the Arab World” (Algeria – Lebanon – Oman)

Σε συνέχεια των επιτυχημένων διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με θέμα “Doing Business with the Arab World”, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το τρίτο webinar την 1η Ιουλίου τ.ε. στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος), που θα παρουσιάσει

Read more