Συνεργασία ΕΑΑΔΗΣΥ με Γενικό Λογιστήριο Κύπρου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ),

Read more

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, Αύγουστος 2019

Εκδόθηκε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου, το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Read more

Kuwait roads, bridges and highways summit

Κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από την Ελληνική Πρεσβεία στο Κουβέιτ, ενημερώνουμε ότι μεταξύ 21 και 22 Οκτωβρίου 2019 διοργανώνεται η διημερίδα «Kuwait Roads, bridges and Highways Summit», σχετικά με τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών, στο

Read more

Έρευνα για τον αιγυπτιακό κλάδο κατασκευών και αγοράς δομικών υλικών

Από το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο εκδόθηκε επικαιροποιημένη Έρευνα Αγοράς του αιγυπτιακού κλάδου

Read more