ΣΕΒ Special Report – Δυναμικά Επαγγέλματα: Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό

Πολλά από τα επαγγέλματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι αρκετά δυναμικά, δηλαδή παρέχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και αμοιβές.

Read more

Ανοικτή επιστολή του Συνδέσμου των Μελετητικών Εταιρειών της Νορβηγίας (RIF) προς τις εταιρείες λογισμικού

Ο Σύνδεσμος των Νορβηγικών Μελετητικών Εταιρειών δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τους παρόχους λογισμικού, διαμαρτυρόμενος για τις υπερβολικές αυξήσεις χρήσης των

Read more