Συμμετοχή της Προέδρου του ΣΕΓΜ σε ερωτηματολόγια της Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων του έργου BUSREGROUP

Στο πλαίσιο της σύνταξης του πρώτου παραδοτέου του έργου BUSREGROUP, η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου συμμετείχε σε ερωτηματολόγιο

Read more

Συμμετοχή της Προέδρου του ΣΕΓΜ και Μέλους του Δ.Σ. κ. Τονιόλου σε παρουσίαση του προγράμματος για τη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου και το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγής Τονιόλος συμμετείχαν στην παρουσίαση του πρώτου Επαγγελματικού

Read more