Δημόσια Διαβούλευση για το έργο ολοκληρωμένης ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Tο Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου

Read more

Νέα Ρυθμιστικό Περιβάλλον Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Τεύχος 37

Δημοσιοποιήθηκε το 37ο Τεύχος (Φεβρουάριος 2019)  του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης

Read more

Μηδενική ανάπτυξη για φέτος λόγω του κορωνοϊού προβλέπει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Εκδόθηκε η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για το 2019. Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου. Δείτε ΕΔΩ

Read more

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε Υγεία & Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Έκκληση για δωρεές

Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλία, κάνοντας έκκληση προς τα μέλη του να συνδράμουν οικονομικά στον τομέα της Υγείας και της Ψηφιακής

Read more

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου με τίτλο ««Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου

Read more

Διαγωνισμός για την τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

To Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Διαγωνισμός Αναθεώρησης ΕΤΕΠ

O ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4412/2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς

Read more

Εγκύκλιος 1/16.01.2020 για τις ρυθμίσεις θεμάτων ΜΗ.Τ.Ε.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/16.01.2020 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,

Read more

Δημοσίευση Πρόσκλησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απευθύνει πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικής και λοιπών

Read more

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Τεύχος 35, 36

Δημοσιοποιήθηκε το 35ο Τεύχος (Δεκέμβριος 2019)  και 36ο Τεύχος (Ιανουάριος 2020) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Read more

Κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

Η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει

Read more

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών πλαστικών σωλήνων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4278/25.11.2019 η Υπουργική Απόφαση οικ. 114233/2019 «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Read more

Έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) υποχρεωτικής εφαρμογής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019 η Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα

Read more

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Τεύχος 34

Δημοσιοποιήθηκε το 34ο Τεύχος (Νοέμβριος 2019)  του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης

Read more

Προβληματισμός στον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο για το Π.Δ. 71/2019 περί Μητρώων

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιτυχία είχε η ειδική εκδήλωση του ΣΕΓΜ Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,

Read more

Δημόσιο και Μελέτες (άρθρο του Σπύρου Καβουνίδη)

Δημόσιο και Μελέτες του Σπύρου Καβουνίδη* Συζητείται έντονα τελευταίως και πρόκειται να υλοποιηθούν συντόμως μέτρα ανακούφισης συνταξιούχων, μείωση εισφορών ελεύθερων

Read more

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Τεύχος 33

Δημοσιοποιήθηκε το 33ο Τεύχος (Οκτώβριος 2019)  του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης

Read more