Παρουσίαση μελέτης ΙΟΒΕ: “Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία”

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ σας διοργανώνει τη διαδικτυακή παρουσίαση της μελέτης: “Ψηφιακή υγεία και Real World

Read more

Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ανώνυμη πληροφόρηση και προστασία του δημοσίου συμφέροντος

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ξεκινά για πρώτη φορά μια πανελλαδικής εμβέλειας επικοινωνιακή εκστρατεία προώθησης του θεσμού του whistleblowing (ανώνυμη παροχή

Read more