Ανοικτή επιστολή του Συνδέσμου των Μελετητικών Εταιρειών της Νορβηγίας (RIF) προς τις εταιρείες λογισμικού

Ο Σύνδεσμος των Νορβηγικών Μελετητικών Εταιρειών δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τους παρόχους λογισμικού, διαμαρτυρόμενος για τις υπερβολικές αυξήσεις χρήσης των

Read more

Μελέτη ΙΟΒΕ : Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύθηκε από το ΙΟΒΕ η μελέτη με τίτλο «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής

Read more