Οδηγός EFCA με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία

Η EFCA εξέδωσε Οδηγό με τίτλο: «European Consulting Engineers’ contribution to Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle – income countries», με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πιο πράσινη οικονομία σε χώρες

Read more