Εγκύκλιος 33 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για χορήγηση προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εγκύκλιος 33 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 100.06 Kb]