Δ.Τ. 12.2.2013 Σημαντικές αστοχίες σε διαγωνισμό ελέγχου χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων καταγγέλει ο ΣΕΓΜ

Σημαντικές αστοχίες στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου ελέγχου της χημικής ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων αρδευτικών υδάτων της Στερεάς Ελλάδας, καταγγέλει ο ΣΕΓΜ, ύστερα και από σχετικές αναφορές μελετητικών εταιρειών-μελών του Συνδέσμου. Ο ΣΕΓΜ τονίζει ότι αυτές οι αστοχίες μπορεί να εκληφθούν ακόμη και ως υπονόμευση της ίδιας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το έργο, το οποίο έχει προκηρυχθεί από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατηρούνται τα ακόλουθα προβλήματα:

  • Πέντε (5) από τις συνολικά επτά (7) προτάσεις αποκλείονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για άκρως τυπικό λόγο, που είναι η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων, ο οποίος μάλιστα καταργήθηκε οριστικά και αναδρομικά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012 – Άρθρο 3, Παρ. 5). 
  • Στα δύο (2) εναπομείναντα σχήματα στο Διαγωνισμό, επικεφαλής είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» αντίστοιχα, δηλαδή νομικά πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος που επιγορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πέντε τα οποία είναι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι ο δεύτερος εκ των δύο σχημάτων εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Ανδρέας Λουκάτος: «Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και η επιτροπή του διαγωνισμού σημειώνει σε πρακτικό της, ότι κατά την αξιολόγηση διαπίστωσε τη συγκριτική υπεροχή και αρτιότητα ορισμένων από τις τεχνικές προσφορές που είχαν υποβληθεί, σε σύγκριση με τις προσφορές των προτάσεων που παρέμειναν τελικά ενεργές ύστερα από τον αποκλεισμό. Μία τέτοια διαδικασία και οι αστοχίες που ολοφάνερα παρατηρούνται υπονομεύουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού και υποβαθμίζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ποιοτικού αποτελέσματος για ένα έργο που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος».

Για τη διερεύνηση του θέματος ο ΣΕΓΜ έχει ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του προέδρου του αρμόδιου φορέα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτηση για την αξιόπιστη και διάφανη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.