Δ.Τ. 5.6.2013 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020: Μια ευκαιρία ανάπτυξης που δεν πρέπει να πάει χαμένη, επισημαίνει ο ΣΕΓΜ

Ως την πιο σημαντική ευκαιρία για την έξοδο της χώρας από τη σημερινή δυσμενή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο ΣΕΓΜ εκτιμά πως η δυνατότητα που δίνεται για επανεκκίνηση της οικονομίας με νέα αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να γίνει πραγματικότητα εφόσον σχεδιαστούν κατάλληλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και παράλληλα θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες που καθιστούν απλούστερη την αξιοποίηση των πόρων.

Μερικά βασικά σημεία που σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική και το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου με αναπτυξιακά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • Στον τομέα των υποδομών, ένα αντικείμενο το οποίο τα μέλη του ΣΕΓΜ γνωρίζουν καλά, υπάρχουν ακόμη σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες. Χαρακτηριστικά ζητήματα είναι η ολοκλήρωση των βασικών οδικών υποδομών, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, η υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση του τουρισμού, η ανάδειξη ιστορικών κέντρων πόλεων, η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, η υλοποίηση έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδάτων και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κ.ά.
 • Η υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή των τομέων με σημαντική αναπτυξιακή και πολλαπλασιαστική δύναμη. Επίσης η συστηματική μόχλευση ιδιωτικών πόρων παράλληλα και συμπληρωματικά με τη δημόσια δαπάνη.
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων προγραμματισμού και των τελικών δικαιούχων, αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία που υπάρχει στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και παράλληλα ενισχύοντας την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.  

Με βάση τη σημαντική εμπειρία των μελών του ΣΕΓΜ που συμμετείχαν με καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια υλοποίησης προγραμμάτων, εντοπίζονται προβλήματα,  αδυναμίες αλλά και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ως σημαντικότερα αναδεικνύονται:

 • Το να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας μέσω και εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης κοινωνικών εταίρων και φορέων.
 • Η διασφάλιση αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και γενικότερα των φορέων προγραμματισμού.
 • Ο περιορισμός των φορέων υλοποίησης με την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης της τεχνικής και διαχειριστικής επάρκειας τους.
 • Η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των φορέων.
 • Η έγκαιρη διενέργεια διαγωνισμών για την πρόσληψη  έμπειρων εταιρειών τεχνικών συμβούλων.
 • Η τροποποίηση και αυστηροποίηση των διατάξεων περί εγγυήσεων και ευθυνών των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων.
 • Η συστηματική αξιοποίηση στην επίβλεψη και τον ουσιαστικό έλεγχο των μελετών και των έργων ιδιωτικών μελετητικών εταιρειών, μέσω διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων, με ειδικές ρήτρες συνεγγύησης και συνευθύνης.
 • Η καθιέρωση πρόβλεψης υποχρεωτικού υποέργου για την πρόσληψη, μέσω διαγωνισμού, Τεχνικού Συμβούλου για όλα τα έργα προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ, ο οποίος θα είναι συνεγγυητής και συνυπεύθυνος για την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη κατασκευή των έργων.
 • Η θέσπιση προτύπων διακηρύξεων για κάθε τύπο δημόσιας σύμβασης.
 • Η απλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών με σκοπό την επιτάχυνση και τη δραστική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσής τους.

«Υπάρχουν δύο παράλληλες προκλήσεις που πρέπει και στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014 -2020  να αντιμετωπιστούν θετικά για τον κλάδο μας. Πρώτον είναι η αξιοποίηση του πολύ αξιόλογου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων για συστηματική υποστήριξη της προσπάθειας της χώρας για ανάκαμψη και επάνοδο σε αναπτυξιακή τροχιά. Δεύτερον και επίσης σημαντικό είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι οι μελετητικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προϊόν και οι επιχειρήσεις του κλάδου να λειτουργήσουν ως προπομπός της γενικότερης εξαγωγικής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Ανδρέας Λουκάτος.

Οι προβλέψεις του ΣΕΣ για εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα οφείλουν να επεκταθούν και στον τομέα των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με στόχο την ουσιαστική ανάπτυξή του, η οποία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΣΕΓΜ – Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών, Τηλ. 210 6452232, 210 6456896, fax: 210 6444685, e-mail: segm [at] kataskeyh-istoselidas [dot] gr/demo/segm

Μαρία Δημητροπούλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΣΕΓΜ, τηλ. 210 7248644, 6948 884018, email: md@sympraxis.eu

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF εδώ