Προτάσεις του ΣΕΓΜ για το Ν.3316/2005

Προτάσεις του ΣΕΓΜ για το Σχέδιο Νόμου Τροποποίησης του Ν.3316/2005. Διαβάστε παρακάτω την Επιστολή Θέσεων.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 227.63 Kb]